Tên khai sinh là Nguyễn An Thuyê

Tên khai sinh là Nguyễn An Thuyên, sinh ngày 15 tháng 8 năm 1949, quê tại Quỳnh Lưu, Nghệ An.
Ông công tác ở Ty Văn hoá Nghệ An từ năm 1967. Năm 1975, ông vào bộ đội. Năm 1977, ở Đoàn Văn công Quân khu IV. Từ năm 1981 đến năm 1988, ông tốt nghiệp, năm 1988 ông về Phòng Văn nghệ Quân đội và đến tháng 8 năm 1992, ông về công tác ở Trường Nghệ thuật Quân đội cho đến năm 2009.

các bài hát đã thể hiện Xem thêm
10 bài hát nghe nhiều nhất Xem thêm
Album An Thuyên Xem thêm
MOVIE An Thuyên Xem thêm
BỘ SƯ TẬP ẢNH - An Thuyên