Hằng BingBoong

T�n thật: Vũ Thanh Hằng

Ng�y sinh: 20/02

- Trường : Nhạc viện HN ,cao đẳng nghệ thuật HN

- Vị tr� trong nh�m: Singer

- Chất giọng: pop ballad, R'n'B

TOP 15 của �House Of Dreams�

Giải thưởng:

- Giải Nh� Lướt s�ng c�ng �m nhạc

- Giải Nh� Yan Idol

C�c b�i h�t hit hiện nay: �Chiếc � m�a thu, Trường y�u, Giấc mơ hồng, C�mon, Nụ h�n sau mưa�,�

các bài hát đã thể hiện Xem thêm
MOVIE Hằng BingBoong Xem thêm
BỘ SƯ TẬP ẢNH - Hằng BingBoong