Tên thật

Tên thật: Trần Thanh Hậu
Ngày sinh: 04/12
Quê quán : Thị Xã Bà Rịa (Tĩnh Vũng Tàu)
Công Ty đại diện : Siu Black Entertainment
Hiện đang làm việc tại: Phòng thu âm Siu Black

các bài hát đã thể hiện Xem thêm
10 bài hát nghe nhiều nhất Xem thêm
Album Trần Thanh Hậu Xem thêm
MOVIE Trần Thanh Hậu Xem thêm
BỘ SƯ TẬP ẢNH - Trần Thanh Hậu