Tên thật

Tên thật: Lê Văn Dinh
Sinh ngày: 8/9/1934 tại làng Vinh Hựu, tỉnh Gò Công.
1948-1953: Học Trung học ở Collège Le Myre de Vilers (MỹTho) .
1953-1955: Học trường Cao đẳng Vô Tuyến Điện Saigon (Ecole Supérieure de Radióelectricité de Saigon).
1955-1957: Dạy học (Pháp văn và âm nhạc) ở Gò Công và ở Chợ Lớn.
1957-1975: Làm việc tại Đài Phát thanh Saigon. Chức vụ: Chủ sự Phòng Sản Xuất rồi Chủ sự Phòng Điều Hợp.
Tháng 10/1978: Định cư ở Canada, thành phố Montréal, cho đến nay.
Lúc còn học ở Trung học Le Myre de Vilers (MỹTho) có theo học hàm thụ lớp hòa âm và sáng tác của Ecole Universelle de Paris.

1956-1966:
Tác phẩm đầu tay: Bài Làng Anh Làng Em, viết năm 1956, nhà xuất bản Tinh Hoa miền Nam ấn hành năm 1956.
Ngày ấy quen nhau (1959)
Thương đời hoa (1960)
Hôm nào anh đi (1960)
Có nhớ không anh (1960)
Tấm ảnh ngày xưa (1961)
Cánh thiệp hồng (1961)
Ga chiều (1962)
Xác pháo nhà ai (1964)
Chiều lên bản Thượng (1964)
Tình yêu trả lại trăng sao (1964)
Thương về xứ Thượng (1965)
Ngang trái (1965)...
1966-1975:
Thành lập nhóm Lê Minh Bằng (Lê Dinh - Minh Kỳ - Anh Bằng).
1966: Đêm nguyện cầu (sáng tác đầu tiên của nhóm).
Từ năm 1979:
Có những bài: Bài hát của người điên - Nắng bên này sông - Thương về Gò Công - Sao anh không nhớ Gò Công - Dòng kỷ niệm - Chữ tình - Huế buồn - Chỉ là phù du (2003).

các bài hát đã thể hiện Xem thêm
10 bài hát nghe nhiều nhất Xem thêm
Album Lê Dinh Xem thêm
MOVIE Lê Dinh Xem thêm
BỘ SƯ TẬP ẢNH - Lê Dinh