Kenny Nguyễn t�n thật l� (Nguyễn B�nh) Cao 1m76 , C�n nặng 69kg, sơ hữu một chất giọng cao vuốt v� ấm �p, tốt nghiệp NVTP chuy�n ngh�nh s�ng t�c, hiện nay đ� l� một hội vi�n của Hội �m nhạc TPHCM, ngo�i việc s�ng t�c ,anh hiện đang l� một trong những th�nh vi�n của nh�m nhạc Xband với vai tr� l� trưởng nh�m.

Ken Nguyễn c�n s�ng t�c rất nhiều c�c b�i h�t viết về qu� hương đất nước,con người VIỆT NAM cũng như t�nh y�u đ�i lứa, với ca từ trong s�ng ,giai điệu đẹp, gần gũi, dể nghe n�n đ� tạo được rất nhiều c�c ca kh�c được c�c bạn trẻ y�u mến trong thời gian qua như: Nh�n Lại, Chỉ l� giấc mơ �V� đặc biệt gần đ�y nhất l� hai ca kh�c �C� Hay Kh�ng Một T�nh Y�u� v� ��nh Trăng Lẻ Loi�.

các bài hát đã thể hiện Xem thêm
10 bài hát nghe nhiều nhất Xem thêm
Album Nguyễn Bình Xem thêm
MOVIE Nguyễn Bình Xem thêm
BỘ SƯ TẬP ẢNH - Nguyễn Bình