Mặt Trời Đỏ được thành lập từ th

Mặt Trời Đỏ được thành lập từ tháng 9/2005, với 5 thành viên: Minh Hà, Hồ Nga, Thu Thủy, Minh Loan, Hoài Phương

các bài hát đã thể hiện Xem thêm
Album Mặt Trời Đỏ Xem thêm
MOVIE Mặt Trời Đỏ Xem thêm
BỘ SƯ TẬP ẢNH - Mặt Trời Đỏ