Lương Duy Thắng

Ng�y sinh: 17/11

Lương Duy Thắng l� nhạc sỹ đ� s�ng t�c th�nh c�ng c�c b�i h�t do Minh Vương, th�nh vi�n M4U thể hiện như: "Mong, Ước, Anh Xin Lỗi - Nỗi Đau X�t Xa". Ngo�i ra, b�i h�t "Linh Hồn Nhỏ B�" cũng g�y được sự ch� � tại chương tr�nh B�i H�t Việt v�o th�ng 8 năm 2011.

Ngo�i vai tr� nhạc sỹ, Lương Duy Thắng cũng g�y ch� � tr�n c�ng động mạng khi anh tr�nh b�y lại ca kh�c "C� Khi N�o Rời Xa" (Một b�i hit của B�ch Phương) rất da diết v� truyền cảm.

các bài hát đã thể hiện Xem thêm
10 bài hát nghe nhiều nhất Xem thêm
Album Lương Duy Thắng Xem thêm
MOVIE Lương Duy Thắng Xem thêm
BỘ SƯ TẬP ẢNH - Lương Duy Thắng